2015 - Schedule

August 29 - John Campbell

September 5 – Ronnie Vaughn

September 12 – Rich Kopels

September 19 – Jim Agee

September 26 – Ronnie Vaughn

October 3 – Billy Waldrep

October 10 – Norman Mills

October 17 – Rich Kopels

October 24 – No Dancing at Nemoes

October 31 – Jim Agee